OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

SZANOWNA PANI/SZANOWNY PANIE,

Poniżej znajduje się informacja wskazująca w jaki sposób „Akpol Plus s.c” przetwarza Pani/Pana dane osobowe:

 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) „Akpol Plus s.c.” Karol Andrzejewski, Norbert Andrzejewski z siedzibą w Stęszewie przy ul. Bukowskiej 7 62-060.

  Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

  1. listownie: ul. Bukowska 7 62-060 Stęszew

  2. elektronicznie:
   - info@akpolplus.pl
   - biuro@akpolplus.pl

  3. telefonicznie: 61-81-34-240, 61-81-34-090 i po godz. 15.00. 604924569

 2. Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, będą przetwarzane w celu:

  1. realizacji umowy w oparciu o przesłankę zdefiniowaną w art. 6 ust. 1 lit.b RODO;

  2. realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych – dochodzenia roszczeń w oparciu o przesłankę zdefiniowaną w art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 3. Dane będą przekazywane odbiorcom _ podmiotom świadczącym usługi dostawy produktów wysyłanych do Państwa drogą pocztową lub pocztą kurierską - na mocy stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o których mowa powyżej, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

 5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia żądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do żądania przenoszenia danych.

 6. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

masz pytania?
wyślij wiadomość

lub

zadzwoń
61 306 70 00
690 690 950

Pobierz formularz
zamówienia
Dlaczego my

cena
producenta

wysoka
jakość

szybka
realizacja

rabaty
dla stałych
odbiorców